• Hướng dẫn cách tắt update trên windows 10 hiệu quả và đơn giản
    Hiện nay trên windows 10 không tích hợp tắt update tự động, bạn sẽ phải làm việc này bằng cách thủ công. Có rất nhiều cách tắt update trên windows 10 nhưng cách đơn giản và hiệu quả nhất là tắt update bẳng services.msc. Các bước tắt update trên Windows 10 bạn thao tác theo...
  • Hướng dẫn vô hiệu hóa phím Caps Lock trên Windows
    Hiện tại việc tắt phím caps lock trên Windows có rất ít phần mềm hỗ trợ, để vô hiệu hóa được phím Caps lock cần phải thược hiện trên registry. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy sao lưu Registry và sau đó tiếp tục. Các bước thực hiện tắt phím caps lock trên...
1 2