• Hướng dẫn xem vị trí đã từng đi trên IOS 14.4
    Trên hệ điều hành IOS có một tính năng vô cùng hữu ý chính định vị vị trí giúp các ứng dụng đang cần vị trị của bạn hoạt động một cách dễ dàng, tính năng này sẽ ghi lại những vị trị mà bạn đã đi chi tiết theo thời gian và ngày giờ...