Photoshop online miễn phí | Online photo editor like Photoshop

Làm thế nào khi dòng chữ We use advertisement to… xuất hiện .Bạn click chuột vào biểu tượng Adblock chọn Don’t run on pages on this site > Bấm Loại trừ (Exclude) > Bấm Tải lại (Reload). Trường hợp dùng Adblock Plus, bạn click vào biểu tượng Adblock Plus > Chọn nút nguồn màu xanh > Chọn Refresh thế là ok
 

Hướng dẫn sử dụng