thuthuatxanh_logo

Tổng hợp link tải ROM stock cho Galaxy Note 4

link-tai-ROM-stock-cho-galaxy-note-4

Trong bài viết này, Thủ Thuật Xanh sẽ cung cấp các link tải ROM Stock cho Galaxy Note 4 phiên bản Android 6.0.1 cho thiết bị Samsung Galaxy Note 4 với mã là SM-N910L/T3/C. Hãy tìm kiếm và tải xuống phiên bản đúng dành cho mã thiết bị và phiên bản Android 6.0.1 cho Samsung Galaxy Note 4 của bạn. Nếu bạn muốn biết cách cài đặt ROM gốc cho điện thoại Samsung Galaxy Note 4, bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại vnROM.net theo đường dẫn sau: [link hướng dẫn cài đặt ROM gốc Samsung Galaxy Note 4].

Tổng hợp link tải ROM Stock cho Galaxy Note 4

tong-hop-link-tai-rom-stock-cho-galaxy-note-4

Dưới đây là tổng hợp các link tải ROM Stock cho Galaxy Note 4 cho phiên bản Android 6.0.1. Hãy đảm bảo kiểm tra mã khu vực và phiên bản ROM trước khi tải xuống để đảm bảo tương thích với thiết bị Galaxy Note 4 của bạn.

1. Samsung Galaxy Note 4 SM-N910G

 • 06:31:17, ngày 18/11/2016
 • Mã vùng: INS
 • PDA: N910GDTS1DPK1
 • CSC: N910GODD1DPH4
 • Link tải (Fshare): SM-N910G_N910GDTS1DPK1_INS

2. Samsung Galaxy Note 4 (Sprint) SM-N910P

3. Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F

 • Date: 20:09:38, ngày 30/11/2016
 • Mã vùng: EVR
 • PDA: N910FXXS1DPK2
 • CSC: N910FEVR1DPJ1
 • Liên kết tải (Fshare) : SM-N910F_N910FXXS1DPK2_EVR

4. Samsung Galaxy Note 4 SM-N910G

 • 06:31:17, ngày 18/11/2016
 • Mã vùng: INS
 • PDA: N910GDTS1DPK1
 • CSC: N910GODD1DPH4
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N910G_N910GDTS1DPK1_INS

5. Samsung Galaxy Note 4(Exynos) SM-N910C

 • 12:57:08, ngày 26/12/2016
 • Mã Vùng: XXV
 • PDA: N910CXXS2DPL8
 • CSC: N910COLB2DPE3
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N910C_N910CXXS2DPL8_XXV

6. Samsung Galaxy Note 4S-LTE (KT Corp) SM-N916K

 • Ngày: 13:45:27, ngày 21/12/2016
 • Mã khu vực: KTC
 • PDA: N916KKTU2DPK2
 • CSC: N916KKTC2DPK2
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N916K_N916KKTU2DPK2_KTC

7. Samsung Galaxy Note 4 (KT Corp) SM-N910K

 • Ngày: 12:56:04, ngày 15/12/2016
 • Mã khu vực: KTC
 • PDA: N910KKTU2DPK2
 • CSC: N910KKTC2DPK2
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N910K_N910KKTU2DPK2_KTC

8. Samsung Galaxy Note 4(3G) SM-N910H

 • Date: 14:04:52, ngày 28/12/2016
 • Mã vùng: CAC
 • PDA: N910HXXS2DPL2
 • CSC: N910HOXE2DPE1
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N910H_N910HXXS2DPL2_CAC

9. Samsung Galaxy Note 4 S-LTE (SK Telecom) SM-N916S

 • Date: 13:26:55, ngày 21/12/2016
 • Mã vùng: SKC
 • PDA: N916SKSU2DPK2
 • CSC: N916SKSU2DPK2
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N916S_N916SKSU2DPK2_SKC

10. Samsung Galaxy Note 4 S-LTE (LGU+) SM-N916L

 • Date: 13:53:23, ngày 21/12/2016
 • Mã vùng: LUC
 • PDA: N916LKLU2DPK2
 • CSC: N916LLUC2DPK2
 • Liên kết (Fshare): SM-N916L_N916LKLU2DPK2_LUC

11. Samsung Galaxy Note 4 S-LTE (KT Corp) SM-N916K

 • 13:45:27, ngày 21/12/2016
 • Mã vùng: KTC
 • PDA: N916KKTU2DPK2
 • CSC: N916KKTC2DPK2
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N916K_N916KKTU2DPK2_KTC

12. Samsung Galaxy Note 4(LGU+) SM-N910L

 • 13:42:50, ngày 15/12/2016
 • Mã vùng: LUC
 • PDA: N910LKLU2DPK2
 • CSC: N910LLUC2DPK2
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N910L_N910LKLU2DPK2_LUC

13. Samsung Galaxy Note 4(SK Telecom) SM-N910S

 • 14:08:55, ngày 15/12/2016
 • Mã vùng: SKC
 • PDA: N910SKSU2DPK2
 • CSC: N910SSKC2DPK2
 • Liên kết tải (Fshare): SM-N910S_N910SKSU2DPK2_SKC

Trên đây là một vài link tải Rom Stock cho Galaxy Note 4Thủ Thuật Xanh vừa tổng hợp cho bạn. Hy vòng bạn có thể tải và sử dụng thành công.

Bài Viết Liên Quan